Karanlık yanlar

Karanlık yanlarını karşısındakine aynalarla yansıtır, onlara karşı önyargılıdır, bağışlayıcı değildir aşağılar, huzursuzdur.

Değersizlik duygusu içinde özbenlik farkedilmez ve etrafa karşı daha çok çaba harcanır insan kendisini tüketebilir.

Değersizlik duygusu kişiyi bencilleştirebilir, kendi üstünlüğünü sağlamak için, diğerlerini aşağılamak için, daha zararlı davranışlara girebilir. Dış dünya tarafından saygınlık kazanmak istemesine rağmen, bazen neden dışlandığını bir türlü anlayamaz.

Özel ilişkilerinde de dengesizlikler sergilerler. Ya çok samimi ve canayakın olur üstünlüğünü ispat etmek ister. Ya da kendisini üstün hissettirmediklerinde o insanlardan,o ortamlardan uzaklaşırlar.

Herkesin kendilerini sevmesi, kendilerine hayran olması gerektiğini düşünürler. Herkesin kendilerini onaylamasına, yhaklı bulmasına ve doğrulamasına ihtiyaçları vardır. Takdirden,övgüden, pohpohlanmaktan çok Davranışlarının nedenini anlamaya ihtiyaç duymaz, yaşadığı tüm hataları kısır döngüde tekrar eder dururlar.Yanlışlarından ders çıkaramadıklarından bu sefer kendilerini yargılarlar. Kıyaslama ve kıskançlık duyguları artar ve kendi özbenliğine bir türlü ulaşamazlar. Kendisi için vakit, zaman, enerji ayıramaz hale gelirler. Önceliklerini farkedemezler.

Değersizlik duygusu, aynı zamanda sosyo ekonomik duruma, kültüre, örf adetlere göre de kadına ve erkeğe kimlikler yükleyebilir. Erkek çocuk doğurmanın kız çocuk doğurmaktan daha değerli olduğu ya da erkeklerin güçlü kimliklerinin onları beklentiye soktuğu durumlarda da ciddi değersizlik duyguları baş gösterir.

Eğer bizler özbenliğimizin, varoluşumuzun getirdiği sorunlarla yüzleşebiliyorsak, kim olduğumuzu nelere inanıp, nelere değer verdiğimizi biliyorsak, kötü ve yetersiz bir sevgi ile büyütülmüş dahi olsak, seçtiğimiz kimliklerle özbenliğimiz örtüşüyorsa, geçmişteki değersizliğimizle barışabiliyorsak, daha huzurlu, sakin, iyi ve kendisini değerli gören iyi bir yetişkin olabiliriz.

İçimizde eksik, çaresiz yanları keşfettiğimizde bu zorlukların bizi daha iyiye dönüştürebileceğini deneyimleyebiliriz.

Güçlükler güçsüz hissettirebilir ancak cesaretli olmayı da öğretir. Onaylanmaya ihtiyaç duymadan, eksikliklerimizle yüzleşelim