Çalışmalar

Yaşamda mutlu olmak bir seçimdir ve  tutumlar bunu belirler. Bu size bağlıdır.
Yaşamınızın anlamı ve önemi de cevabınızla ilgilidir. Yaşam aynıdır, her şey sizin tutumlarınızla değişir. Bugüne kadar kalbini neyi deneyimlemeye açtın? Yıllardır yaşantın sana ne vermedi? Tam anlamıyla  olmayan nedir?

Ücretsiz olarak içinde sürekli oynayan filmin senaryosu nedir?

Aile Dizimi

Aile Dizimi Nedir?

Bert Hellinger, Zulu Kabilesinin ateş etrafında toplanarak, sorunlarını çözmek için, Atalarının ruhlarını çağırdıkları ritüellerden çok etkilendi ve bunu Aile Dizimi metodolojisinin teknikleriyle birleştirdi.
Bu teknik; ilişkilerimizdeki görünmeyen dinamikleri görünür hale getirmede çok etkindir.Aile büyüklerimizden aldığımız yükleri, onlara teslim ederek hellaleşmemizi ve onların ellerinden gelenin en iyisini yaptıklarını hissederek onurlandırmamızı, böylelikle kendi kaderimizi çizmek için özgürleşmemizi sağlar.
Çekirdek ailemizin diziminde, aile içindeki rol dağılımında; anne veya baba rolünü mesela ilk çocuk almışsa, ortanca ya da küçük çocuk rolünü abla ya da  abi almış olabiliyor ya da ebeveynler çocuk rolünü almış olabiliyorlar
Rollerin karışmış olduğu bu tür dizimlerde enerji akışı kesintiye uğramış oluyor.
Aile dinamikleri doğal bir akışta gerçekleşmediğinde ise;maddi manevi tıkanıklıklar, anlam verilemeyen gerginlikler yaşanıyor.
Aile Dizimi, ait olduğunuz önyargıları nötrler farkındalık kazandırır.
Sizi sağlıklı düşünmeye ve bütüne bakmaya davet eder.
Aile bireylerine, Atalarınıza kendinize bakış açınız şefkatle, sevgiyle değişir. Sevginin akmasını tıkayan konular şifalanır. Saklı tüm kalıplar, sırlar, gizlilikler, dışlanmışlıklar görünür hale gelir. Böylece gerçek olanla yüzleşilir.
Ebeveynlerinizin yakınında mı olmak istiyorsunuz?
Çok uzaklarında mı?
Onlara sevgi mi besliyorsunuz?
Nefret duyup öfkeleniyor musunuz?
Farkında olsak da olmasak da, ailemiz, köklerimiz, anavatanımız, Atalarımız bizi biz yaparlar.

Aile Dizimi Ne Değildir?

Aktif olarak dizimi açtıran kişinin bilinçaltının psişesinin yansıması, gruptaki birbirini tanıyan ya da tanımayan temsilciler tarafından sergileniyor. Ortak alanda sürekli tekrar eden film görünür oluyor. Bireyin kendini ve olayları dışarıdan izlemesi inanilmaz bir bakış açısı ve farkındalık kazandırıyor.
Aile Dizimi detaylara, hikayeye değil, olayın gerçeğine , özüne bakıyor.
Ailede ebeveynlerin başından geçen, büyük sorunlar varsa tespit ediliyor. Dizimi açtıran kişinin bu sorunlarla, ne tarz bir bağlantı kurduğuna bakılıyor.
Ayrıca bireyin kendinisine ait olan başka olumsuzluklar da tespit ediliyor. Dizime önce bireyin kendi anne ve babasıyla başlamak ortak bir alan açılmasını sağlıyor. Eğer dizimde birey; anne, baba varsa kardeşlerinde, atalarında yaşanmış olumsuzluklara ya da başka sahnelere bilinçdışı dahil olmuşsa, şu andaki zamanda olmadığını, geçmişteki bu olaylara baktığını ve ancak onlardan özgürleştiği takdirde kendisine yaşantısına ve yaşantısındaki kişilere dönük olabileceğini anlaması gerekiyor.

Sürekli olarak;.
Terk eden misiniz?
İflas mı ediyorsunuz?
Öfkeniz ne yaptıysanız yatışmıyor mu?
Acınız ve hüzününüz geçmiyor mu?
Sağlıklı bir bireysiniz ama kısır döngüleriniz geçmiyor mu?
Terk mi ediliyorsunuz?

Aile Diziminden Kimler Yararlanır?

Aile diziminin tek konusu aile sorunları değildir. Sevgili bulamamanız, eşinizle iletişiminizdeki ailenizden aktardıklarınız, ilişkilerinizin kısa süreli olması, sevmediğiniz size uygun olmayan bir işte çalışmanız, bolluk zorluğu çekiyor olmanız, ailenizden bağımsız gibi görünen sorunları içerir. Aile dizimi ile yaşamınızda size engel olan bir çok şeye bakmanız mümkündür.
Aile Dizimi ne değildir?
Kurgulanamaz
Tedavi değildir

Teta Meditasyonu

Beynin beta, alfa ,teta, delta, gamma isminde 5 frekansta titreşebilir. Teta alternatif derin bir meditasyon frekansıdır. En yaratıcı olduğumuz çocukluk dönemi gibi bir alandır. Bu frekans uygulanırken bilinçli bir geçiş olmasa da, kendiliğinden geçiş olur.
Teta seviyesinde kalpten geçen niyeti farketmek ve takip etmek kolaylaşır.
Yaşamda varolan tıkanıklıkları teta meditasyonunda daha net hisseder ve değişimi başlatabilirsiniz.
Meditasyonun aşamaları vardır. Kinesiyoloji kas tekniği ile başlanır. Sonra zaman ve atalara ait yüklere yolculuk yapılır.
Yaşanmışlıklara, geçmişteki olumsuz deneyimlerin hafızada yarattığı kodlara aura seviyesinde bakılır. İnançlar morfojenetik alanımızda üstü örtülü olarak dururlar. Diğer aşamalarda tüm öğrenilenler, kabullenişler, reddetmeler, inanç ve değerler incelenir.
Ailede ve çevrede etkilenilen kişilerle ilgili alanlara bakılır. Beynin ön lobunda birikmiş sıkışan enerjiler açığa çıkar ve özgürleşir.
Teta meditasyonu; sezgilerimizi arttırır. Stresi dengeler. İlişkiler, kariyer, bolluk alanlarında çok etkili ve hızlı sonuçlar verir.
Meditasyon tepe çakramızla alakalı olduğundan, her bireyin, kendi inanç kalıbı ile ilgili olarak, inancına en yakınlaştığı alan olarak adlandırabiliriz.

Access The Bars Enerji

Access enerji çalışması baş bölgemizde elektromanyetik yüklerin bulunduğu 32 noktaya uygulanır. Fikirler, düşünceler, kararlar, inançlar bu alanda toplanır.
Yaşantıdaki farklı alanlar, sınırlamalar, inançlar , olumsuz bakış açıları, yargılar, dualiteler bedende saklı kalır.
Access Bars noktalarına dokunmak ve/ veya özel telkin cümlelerini tekrar etmek, neyin olası olduğu ya da olmadığı ile ilgili önyargılı bakış açılarını nötrlemeyi sağlar. Böylelikle zorluklar kolaylaşmaya, tıkanıklıklar ferahlamaya, deneyimler rahatlamaya başlar.
Daha enerjik, daha canlı bir enerji alanı açılır. Frekans yükselir, çabalar son bulur.
Sonuç olarak yaşantıdaki anlam yüklenilen önem verilen olumsuz depolanmış elektirik yüklerinden arınma gerçekleşir.
Yaratıcılık, güçlü yanlar, farkındalık, umut ve hayaller, hüzün, neşe, tezahür ettirme, yargılar ve inançlar sanki silme tuşuna basmışçasına özgürleşir. Olumszu deneyimlerin boşaltılması, hipnotik dil kalıplarıyla oluşan Access prosesleri bireylerin bundan iyisi daha nasıl olur seviyesine taşır.Zihinsel ve bedensel gerilim yok olur.Duygusal dengesizlikler düzenlenir.Yıkım enerjisi yaratıcı enerjiye dönüşür.

Dinamik Movement Çalışması

Bireysel, duygusal, fiziksel, sosyal gelişimde bedensel farkındalığın deneyimlenmesidir.
Kişisel farkındalık, olumsuz bloke olmuş bedensel enerjilerin hareketle, nefesle serbest bırakılması yaşanır.
Yoğun bir şekilde baskın olan ďüşünce ve hisler ile başaçıkabilmeyi öğretir.Yaratıcılığımıza ulaşmayı sağlar. Dinamik Hareket Çalışması ile beden değil bedenin duygusu ile, sembolik beden ve iletişim ifadesi ile çalışılır. Bedende sadece Atalardan aktarılanlar değil, bireyin kendisiyle özleştirdiği temel kişilik olarak kendisini korumaya yaşanılan olumsuzluklara karşı koyma hissi ve varoluşsal kaygı
Böylece tamamen içgüdüsel bir seviyeye varılır. Beden düzeyindeki dehşet, korku, umut, kaygı, yaşam ile.ilgili hareketlilik öğrenilir. Topraklanma seviyesinde bedenin güvenliği, bedene yaklaşma, bedenden ayırışma, tekrar kendi bedenini hissetme egzersizleriyle katlanılan yoğun olumsuzlukların bedenden atılması sağlanır. Beden güçlenir ve dayanıklılık geliştirir.
Sessizlik ve hareket arasında yaşanılan deneyimler size rahatlamayı, hafiflemeyi, önyargı farkındalığını, değişime direnen veya kabullenen bakış açılarını görmeyi sağlar. Kendi bedeniniz, Atalarınızin bedeni, yaşanılan şehrin , ülkenin bedeni bireye nasıl yansımakta gözlemlenir. Bedenin zhin üzerindeki, zihnin beden üzerindeki erkilerini yaratıcı hareketlerle anlarsınız. İçinizde henüz bilmediğiniz zengin yaratıcı potansiyelinizi ortaya çıkarırsınız.

Tibet

Çanaklardan çıkan titreşimlerle yalnız kulaklarda değil tüm bedende hissedilen titreşimleri doğrudan hissedebilmek için bedenin değişik yerlerine konan çanakların çıkardığı sesleri izleyince kendi özüne dönmenin, dış dünya ve iç dünyayı bir bütün olarak görmek için etkili bir çalışmadır.

Yelda Seray Akgün